Αναζήτηση

Υπάρχουν 2 διαθέσιμες μέθοδοι για την αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Η πρώτη είναι η ΑΠΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, η οποία είναι η απλούστερη μέθοδος για την αναζήτηση καταλόγου, απλά εισάγετε οποιαδήποτε λέξη-κλειδί, είτε περιέχεται σε τίτλους εγγράφων, ονόματα συγγραφέων ή θέματα. Μπορείτε να δώσετε περισσότερες από μία λέξεις-κλειδιά στη Απλή μέθοδο αναζήτησης και θα επεκτείνει τα αποτελέσματα αναζήτησης.

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ, σας επιτρέπει να ορίσετε λέξεις-κλειδιά σε πιο συγκεκριμένα πεδία. Αν θέλετε οι λέξεις-κλειδιά που περιέχονται μόνο στο πεδίο τίτλου, πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί στο πεδίο Τίτλος και το σύστημα θα περιορίσει την αναζήτηση μόνο στο πεδίο Τίτλος και όχι σε άλλα πεδία. Το πεδίο Τοποθεσία σας επιτρέπει να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης ανά συγκεκριμένη τοποθεσία, επομένως ελέγχεται μόνο η συλλογή που υπάρχει σε επιλεγμένη τοποθεσία από το σύστημα.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Και στους δυο τύπους αναζήτησης ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η χρήση λέξης-κλείδι ώστε να γίνει περιήγηση στους διαθέσιμους τίτλους, πατώντας απλά "enter" στο πεδίο του λέξη-κλειδί θα εμφανιστούν όλοι οι τίτλοι που υπάρχουν.

 

Searching

There are 2 methods available on searching library catalog. The first one is SIMPLE SEARCH, which is the simplest method on searching catalog, you just enter any keyword, either it contained in document titles, authors name or subjects. You can supply more than one keywords in Simple Search method and it will expanding your search results.

 

ADVANCED SEARCH, lets you define keywords in more specific fields. If you want your keywords only contained in title field, then type your keyword in Title field and the system will scope it search only on Title field, not in other fields. Location field lets you narrowing search results by specific location, so only collection that exists in selected location get fetched by system.

 


Information


Online διαδικτυακός κατάλογος - Χρησιμοποιήστε τις επιλογές για να επισπεύσετε την αναζήτηση σας